Nájomcovia

1. Vossloh Schwabe
- je dcérskou spoločnosťou Panasonic Lighting Europe. Je jedným zo sveto-vých lídrov vo výrobe komponentov pre svetelný priemysel. Po desaťročia je Vossloh-Schwabe uznávané pre svoju výrobu vysoko kvalitného a inovatívneho sortimentu pre rozličné oblasti použitia ako napr. LED zdroje a LED moduly, elektronické a elektromagnetické predradníky, trans-formátory, kondenzátory, objímky a doplnky k svietidlám. S viac ako 1,000 zamestnancami a 25 výrobnými závodmi a obchodnými kanceláriami po celom svete je Vossloh-Schwabe jednou z najväčších medzinárodne orientovaných spoločností v ramci Panasonic Group.
Vznik firmy: VS Technology Center in Trnava je na Slovensku etablované od roku 2006
Počet zamestnancov: 35 zamestnancov vo výskume a vývoji, inžinieringu a podpore predaja.
Zodpovedná osoba : Ing. Jozef Dubovský, generálny manažér
Kontaktná osoba : Maria.Fuzakova@vsu.vossloh-schwabe.com
Tel: 00421 33 285 11 11
Link: www.vossloh-schwabe.com

2. Natures s.r.o.
- slovenská spoločnosť zaoberajúca sa výskumom, vývojom a výrobou liečiv a vitamínových doplnkov.
Predmet činnosti: Výroba fungálneho beta glucanu, prírodného polysacharidu s imunologickými účinkami a výrobkov s obsahom beta glucanu.
Vznik firmy: 2001
Referencie: Immuno Medic, Nórsko; al-Mutabagani Health Services, SAE; Delta Drugstore, Jordánsko; Metoptik, Kazachstan; LEXPHARM, Rusko; favea s.r.o., ČR; IREL, ČR; OBRA SK, SR; Liečivé rastliny, SR, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, ST, Vysoké učení technické Brno, ČR, Výskumný ústav potravinársky Biocentrum Modra, SR
Počet zamestnancov: 6
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Doboly
Link: www.natures.sk

3. STM  POWER a.s.
- je orientovaná na poskytovanie služieb v oblasti hydrotechniky. Hlavné ciele a rozsah podnikania spoločnosti sú založené na modernizácii, rekonštrukcii, oprave a výrobe strojných zariadení  pre vodné elektrárne a vodné diela. Ďalšou oblasťou podnikania je sektor jadrovej energetiky, tepelnej energetiky a obnoviteľné zdroje energie. Spoločnosť využíva v areáli pre svoje podnikanie administratívne priestory.
Predmet činnosti:    Vývoj a realizácia riešení pre vodnú, tepelnú a jadrovú energetiku s vlastným strojným parkom na mechanické opracovanie materiálov.
Vznik firmy:     2001
Referencie:    Slovenské elektrárne, a.s.,  Škoda Slovakia, a.s., ČKD Blansko Engineering, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, Andritz Slovakia, s.r.o.,      Fimad, s.r.o.,      Profex DCa, spol. s.r.o., MACHINTEC Trade, s.r.o., Biont, a.s.
Počet zamestnancov: 77
Kontaktná osoba: Bc. Danica Kacianová
Link: www.stmpower.eu

4. A.S.A. Trnava , spol. s.r.o.
– zabezpečuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov pre mestá, obce a firmy. Zameriava sa i na zhodnocovanie druhotných surovín prostredníctvom dotrieďovania a lisovania, prevádzkuje zberné dvory. V areáli má prenajaté administratívne priestory a v pôvodných objektoch využíva priestory garáží, dielní a šatní.
Predmet činnosti:
•             odvoz, zhodnotenie, zneškodnenie odpadu
•             zber nebezpečných odpadov
•             prevádzka skládky ostatného odpadu
•             letná a zimná údr®ba komunikácií
•             údržba zelene
•             výroba kompostu
•             odvoz kuchynských odpadov
•             triedený zber druhotných surovín
•             prevádzka zberných dvorov
•             legislatívny servis v odpadovom  hospodárstve
Vznik firmy: 1994
Referencie: Johns Manville Slovakia a.s. , ŽOS Trnava a.s. , Elektronika Slovensko a.s., IKEA Industry Slovakia s.r.o.
Počet zamestnancov: 131
Kontaktná osoba: Ing.Ąudovít Púček, konateµ
Link: http://www.asa-group.com/sk/Slovensko/Prevadzky/A-S-A-Trnava.asa

5. Nemček SONES spol. s.r.o.
- sa zaoberá predajom a servisom vysokozdvižných vozíkov manipulačnej techniky, prídavných zariadení, predajom filtrov a olejov. Na základe získaných certifikátov je spoločnosť oprávnená vykonávať technické prehliadky týchto strojov. V areáli má prenajaté administratívne priestory.

6. RECALL SK, s.r.o.
–  má v objekte prenajaté administratívne priestory s  logistickým skladom. Spoločnosť patrí k najväčším distribútorom mobilného príslušenstva, príslušenstva k tabletom a navigáciám svetových značiek pre obchodné reťazce so spotrebnou  elektronikou na Slovensku.
Predmet činnosti: Distribúcia / Veľkoobchod
Vznik firmy: 1.2.2013
Referencie: NAY, Datart, ElectroWorld, Planeo
Počet zamestnancov: 5
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Hronček
Link: www.recallsk.sk

7. MIKROP  Slovensko s.r.o.
– zaoberá sa vývojom, vlastnou výrobou a distribúciou minerálnych a minerálno-vitamínových premixov i zmesí pre výživu všetkých druhov hospodárskych zvierat. Nadväzuje  na vlastnú 30- ročnú tradíciu v tomto odbore a v súčasnej dobe sa radí k najvýznamnejším českým výrobcom pre krmovinársky priemysel.
Predmet činnosti: vývoj, výroba a distribúcia minerálnych a minerálno-vitamínových premixov i zmesí pre výživu všetkých druhov hospodárskych zvierat, pre poľnohospodárske podniky, privátne farmy, ZOO i drobnochovateľov.
Vznik firmy: 1995
Referencie: na vyžiadanie
Počet zamestnancov: 10
Kontaktná osoba: Ing Andrea Kováčová
Link: www.mikrop.sk

8. Bomba s.r.o.
– obchoduje s reálnymi  zvoneniami  a java hrami pre mobilné zariadenia, ďalej s humornými darčekmi a blahoželaniami.

9. FLOS SLOVAKIA, s.r.o.
– zaoberá sa dovozom a distribúciou čerstvých rezaných kvetov a črepníkových rastlín najvyššej kvality.

10. COMCO, s.r.o.
– zabezpečuje predaj autodoplnkov, olejov, mazív, brzdových a nemrznúcich kvapalín, čistenie klimatizácie.

11. ZFSlovakia, s.r.o.
- nemecký koncern ZF patrí celosvetovo medzi najväčších dodávateľov komponentov pre automobilový priemysel. Je svetovou jednotkou v oblasti hnacieho ústrojenstva a technológií podvozku s 122 výrobnými podnikmi v 26 krajinách. V objekte SO 01A pôsobí jedno z oddelení výrobného závodu ZF Slovakia.
Predmet činnosti: výroba komponentov hnacieho ústrojenstva a podvozkových komponentov pre motorové a koľajové vozidlá:
•             výroba a montáž spojok pre osobné automobily
•             výroba hydrodynamických meničov pre osobné automobily, autobusy a stavebné stroje
•             výroba dvojhmotnostných zotrvačníkov
•             výroba spojkových obložení
•             výroba tlmičov pre osobné automobily pre prednú a zadnú nápravu, výroba modulov teleskopických tlmičov
•             výroba guľových kĺbov a stabilizátorov
Vznik firmy: závod v Trnave v roku 1993, závody v Leviciach v roku 2007
Referencie: Volkswagen, Daimler, Volvo, Ford, PSA, General Motors, Renault, Fiat, Honda
Počet zamestnancov: 2400
Link: www.zf.com

12. BIZZCOM, s r.o.
– venuje sa tvorbe špecializovaných priemyselných nástrojov a aplikácií, ktorých úlohou je integrovať priemyselné zariadenia do výrobných procesov a maximalizovať prínos výpočtovej techniky.
Predmet činnosti: Priemyselná automatizácia a robotizácia
Vznik firmy: 2007
Referencie: na vyžiadanie
Počet zamestnancov: 45
Kontaktná osoba: Office – 033/2933270 office@bizzcom.sk
Link: www.bizzcom.sk

13.  Ján Hrčka – AGENCY J.H.
– poskytuje ozvučenie a osvetlenie, video služby, produkciu a technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Predmet činnosti:  technické zabezpečenie kultúrno-spoločenských akcií – ozvučenie, osvetlenie,  LED – obrazovky, prenájom pódií, prenájom zastrešení, autodoprava, prenájom a montáž výstavníckeho systému,   predaj i oprava zvukovej a svetelnej techniky
Vznik firmy:    1995
Referencie: Mesto Trnava, TTSK,  Medzinárodná konferencia Globsec,   Galéria Mlyny Nitra, Sachs a.s. Trnava,  Dopravný podnik Bratislava a.s., OÚ  Voderady, OÚ Jaslovské Bohunice,  Združenie odborárov jadrovej energetiky – ZOJES,  agentúra MediaFlash s.r.o.,  agentúra Progress Promotion s.r.o
Počet zamestnancov:4
Kontaktná osoba:   Ján Hrčka, tel.  0905 385 784
Link:              www.agenturajh.sk         mail:  zvuk@agenturajh.sk

14.  WOFIS
– Ladislav Marko– zabezpečuje komunálne služby – opravy a údržbu mestských fontán, verejných WC, detských ihrísk a komunikačných tribún, vykonáva opravy a údržbu elektrických zariadení a bleskozvodov.

15.  Edit Print s.r.o.
– prevádzkuje dielňu polygrafickej výroby, zaoberá sa vydavateľskou činnosťou a fotografickými službami.

16. TT-KOMFORT s.r.o.
– je dcérska spoločnosť Mesta Trnava a Energiecomfort GmbH Viedeň.  TT-KOMFORT poskytuje široké portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu.
Predmet činnosti:
•             správa bytov a nebytových priestorov,
•             facility manažment,
•             dodávka tepla a teplej úžitkovej vody,
•             trvalá obsluha tepelných zdrojov,
•             poradenstvo v teplárenstve,
•             čistenie a zimná údržba komunikácií.
Vznik firmy:     1.1.2009 – zlúčenie spoločnosti SMM Trnava s.r.o. a TT-Energie s.r.o. pod terajším obchodným menom TT-KOMFORT s.r.o.
Referencie:    Správa viac ako 6 500 bytov a 177 tis. m² nebytových priestorov, dlhoročné skúsenosti so spravovaním objektov.
Dodávka tepla do 16 000 bytov a pre ostatných odberateľov.
Trvalá obsluha 65 tepelných zdrojov vlastnými kapacitami.
Čistenie:
-    mestské komunikácie (119,6 km) raz týždenne,

-    štátne komunikácie (25,6 km) raz mesačne,

-    chodníky (106 km),

-    parkoviská (83 500 m²).
Počet zamestnancov:      105 zamestnancov
Kontaktná osoba:    Recepcia – informácie, tel.: 033/32 36 522
e-mail: info@tt-komfort.sk
Link: www.tt-komfort.sk

17. Ing. Viliam Jamrich – JAMPEX
– prevádzkuje pekáreň. Zaoberá sa pečením a predajom pekárenských výrobkov širokého druhu. V areáli si prenajíma pozemok.

18. Relax Team s.r.o.
– pôsobí v objekte priemyselného parku za účelom prevádzkovania reštauračných služieb. Samotná prevádzka ponúka raňajky, obedové menu, bufet ako i možnosť spoločenských podujatí.

19. Trnavská ekologická spoločnosť s. r. o.
Predmet činnosti:    Výroba elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov energie
Vznik firmy:     2007
Referencie:    Bioplynová stanica Zeleneč – v areáli Čistiarne odpadových vôd v Zelenči
Počet zamestnancov:      4
Kontaktná osoba:    Ing. Marián Golis
Link: http://www.stmpower.eu/sk/dcerske-spolocnosti/trnavska-ekologicka-spolocnost

http://www.stmpower.eu/sk/teplo/255-vystavba-a-prevadzka-bioplynovej-stanice-zelenec-i-etapa

20. Nuclear Power, s. r. o.
Predmet činnosti:    Výstavba, vyraďovanie a opravy jadrových zdrojov
Vznik firmy:2013
Počet zamestnancov: 2
Kontaktná osoba:Ing. Ján Holec