Schéma

schema

 

     • SO 01A – pavilón sofistikovanej výroby,
     • SO 01B – výrobno-technologický pavilón,
     • SO 01C – skladovo-logistický pavilón,
     • SO 02 – pavilón výrobných buniek,
     • SO 03 – skladový pavilón
     • PO 01 – administratívna budova
     • PO 02 – administratívna budova
     • PO 03 – garáže
     • PO 04 – garáže
     • PO 05 – garáže
     • PO 06 – bývalá čerpacia stanica
     • PO 07 – dielne a sklady